Sophia Steuter

Verandering

Verandering Verandering begint stil. Zachtjes. Ongezien. Het heeft niet veel nodig: Reflectie op jezelf en het besef dat jíj iets wilt veranderen. Dan de keuze om het te doen. En als laatste DOEN! Elk moment bepaal jij je leven opnieuw. Met keuzes en daden. Maak er iets moois van. Sophia

Verandering Read More »